Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zimní údržba silnic I., II. a III. třídy v Pardubickém kraji 2014
nadlimitní Zadáno 08.07.2014 29.08.2014 09:00
Studená živičná obalovaná směs trvalého charakteru
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2014 17.07.2014 09:00
Studie stavu ohrožení silnic II. a III. třídy a silničních pozemků následky vodní eroze v Pardubickém kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2014 04.07.2014 08:00
Úprava křižovatky III/34019 Sobětuchy
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2014 27.06.2014 08:00
Rekonstrukce mostu ev.č. 322-010 Chvaletice - havárie
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2014 23.06.2014 08:00
Sněhové radlice
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2014 12.06.2014 10:00
Samolepící živičná páska 2
podlimitní Zadáno 23.05.2014 09.06.2014 09:00
Ověření vlastností asfaltových povrchů vozovky v extrémním zatížení na protismykové vlastnosti za sucha a za mokra
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2014 26.05.2014 08:00
Zpracování technické studie přivaděče R 35
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2014 20.05.2014 08:00
Oprava silnice III/34019 Chrudim ul. Škroupova
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2014 19.05.2014 08:00
Dodávka osobního automobilu
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2014 16.05.2014 09:00
Oprava silnice III/31512 Česká Třebová - Skuhrov
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2014 13.05.2014 08:00
Posouzení stavu komunikací II. a III. třídy v Pardubickém kraji a bezpečnosti silničního provozu v prostoru železničních přejezdů v návaznosti na stav železničních přejezdů
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2014 28.04.2014 08:00
ČERVENÁ - Obnova krytu silnice III/3604
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2014 14.04.2014 08:00
Obnova krajinné silniční vegetace v Pardubickém kraji - IV. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2014 27.03.2014 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016