Veřejná zakázka: Rekonstrukce silnice III/3602 Letohrad, II. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 782
Systémové číslo: P20V00000028
Evidenční číslo zadavatele: SUSPK/9453/2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-029325
Datum zahájení: 08.07.2020
Nabídku podat do: 30.07.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce silnice III/3602 Letohrad, II. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci tří úseků silnice III/3602 v intravilánu obce Letohrad od středu až po část Kunčice. První úsek řeší pouze obnovu krytu se sanacemi v místě poruch a zmírnění výškového oblouku v místě železničního přejezdu, zbylé dva úseky kompletní rekonstrukci krytu. Důvodem rekonstrukce je špatný stavebně technický stav komunikace. Dosavadní využití území je jako městská zástavba s páteřní komunikací III/3602. Silnice III/3602 je v zájmovém úseku směrově nerozdělená komunikace s extravilánovým charakterem, bez chodníků s krajnicemi a silničními příkopy. Uzlový bod v křížení s II/360 na začátku úseku má číslo 1432A074. Provozní staničení III/3602 v uzlovém bodě je km 0,000. Tato stavba začíná až staničením 0,130, předchozí úsek je vyřešen samostatnou projektovou dokumentací. Stávající komunikace se nachází ve rovinatém území daným poblíž tekoucí Tichou Orlicí. Práce budou prováděny za úplné dopravní uzavírky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 100 973 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 • IČO: 00085031
 • Poštovní adresa:
  Doubravice 98
  533 53 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky