Veřejná zakázka: Oprava silnice III/312 27 Dolní Morava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 787
Systémové číslo: P20V00000033
Evidenční číslo zadavatele: SUSPK/9995/2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-038780
Datum zahájení: 17.07.2020
Nabídku podat do: 04.08.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava silnice III/312 27 Dolní Morava
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Dokumentace primárně řeší obnovu asfaltových vrstev krytu vozovky silnice III/312 27 v celé její
délce, tedy cca 6280 m.
Stávající asfaltobetonové vrstvy vozovky jsou na hraně životnosti a vykazují poruchy jako plošný
rozpad, výtluky a pokleslé kraje, proto je třeba provést opravu silnice spočívající v lokálních sanacích
konstrukčních vrstev vozovky a pokládkou nových asfaltobetonových vrstev. S ohledem na fakt, že
silnice přivádí dopravu do významné rekreační lokality, která je zdrojem její zvýšené intenzity a silnice
je vedena v zastavěné části obce, je navržena obrusná vrstva se sníženou hladinou hluku z dopravy.
Ložná vrstva bude provedena se zvýšenou odolností proti prokopírování trhlin modifikací CRmB.

Dodavatelé do svých nabídek ocení pouze stavební sezónu S1.

Práce budou probíhat za částečné dopravní uzavírky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 30 961 133 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 • IČO: 00085031
 • Poštovní adresa:
  Doubravice 98
  533 53 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků