Veřejná zakázka: Rekonstrukce silnice III/31512 Česká Třebová - průtah, ETAPA I.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 732
Systémové číslo: P19V00000029
Evidenční číslo zadavatele: SUSPK/4913/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-018715
Datum zahájení: 04.06.2019
Žádost o účast podat do: 27.06.2019 10:00
Nabídku podat do: 29.07.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce silnice III/31512 Česká Třebová - průtah, ETAPA I.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o hlavní stavební objekt, který řeší úpravu silnice III/31512 v délce 1024,15 m. Začátek úseku ev.km 5,253 liniového staničení silnice III/31512 = km 0,000 00 lokálního staničení akce
Konec úseku ev.km 6,277 15 liniového staničení silnice III/31512 = km 1,024 15 lokálního staničení akce. Součástí je most o jednom poli, který je navržen pro převedení stávající komunikace III/31512 v prostoru stávajícího mostu ev.č. 31512, který bude kompletně demolován. Mostní objekt převádí směrově nerozdělenou komunikaci III/31512.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 38 052 925 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 • IČO: 00085031
 • Poštovní adresa:
  Doubravice 98
  533 53 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky